Co to jest sekta?

Pojęcie „sekta” możemy definiować z różnych punktów widzenia. Inna będzie ona w rozumieniu prawa świeckiego, inna w ujęciu naukowym (psychologia, religiologia, socjologia, teologia, itp.), inna w rozumieniu poszczególnych religii, a jeszcze inne pojęcie „sekty” obowiązuje w ujęciu Kościołów chrześcijańskich.

Kościół Katolicki przez długi czas nie formułował własnej definicji „sekty”. Jest to zgodne z tradycją Kościoła, która nakazuje dogłębne i wnikliwe zbadanie problemu, przed zajęciem ostatecznego stanowiska. Wypływa to z autorytetu i misji Kościoła. Czytaj dalej „Co to jest sekta?”

Okiem Ziemkiewicza, odc.10

Michnik w Wilnie, a tutaj myszy szaleją. To znaczy Monika Olejnik w szaleju opowiada swoje kawałki, a Michnik tam nagle jest czołowym wrogiem Putina. Czołowym wzywającym do walki z Putinem. Jak ktoś pamięta wywiady, które Adam Michnik parę lat temu udzielał w rosyjskich tabloidach, że w Polsce no są jacyś tam antyrosyjscy, ale to wariaci są, to są psychopaci, w ogóle odrażający. Patrz pogięło i Michnika.” (Red. Rafał Ziemkiewicz)

(źródło: Telewizja Republika, Chłodnym Okiem cz.1, 22.08.2014)

Okiem Ziemkiewicza, odc.9

Okiem Ziemkiewicza, odc.9

Przepraszam, że się zatrzymałem na Gazecie Wyborczej, ale wiecie Państwo, jak już człowiek weźmie to do ręki, jak już odżałuje, oczywiście trzeba będzie ręce umyć, to mnóstwo zdziwień i zdziwnień jak w Alicji w Krainie Czarów” (Red. Rafał Ziemkiewicz)

(źródło: Telewizja Republika, Chłodnym Okiem cz.1, 22.08.2014)

NNR

Pojęcie Nowe Ruchy Religije (NNR) jest od przynajmniej kilkunastu lat stosowane wśród badaczy sekt. Jest ono wypracowaną przez znawców tematu formą kompromisu pomiędzy pojęciem sekta, zawierającym w kulturze europejskiej wiele konotacji negatywnych, a ruch religijny, czy nawet religia. Stosowanie określenia NRR ułatwia omawianie poszczególnych sekt z ich często kuriozalnymi doktrynami, i jednoczesne zachowanie szacunku dla jej członków, będących przecież ofiarami.

W związku z powyższym na niniejszej stronie pojawia się w MENU zakładka o nazwie NRR, w której systematycznie będę omawiał kolejne Nowe Ruchy Religijne.

MORMONI – najważniejsze fakty

(Święci w Dniach Ostatnich)

Mormonizm to politeistyczna organizacja religijna rodem ze Stanów Zjednoczonych. U jej początku stoi Józef Smith, który twierdził, że ukazał mu się Bóg, a potem anioł. Ten drugi miał mu przekazać tekst objawienia składającego się na wydaną drukiem w 1830 Księgę Mormona. Ona to wraz z zapiskami samego Smitha oraz Biblią stanowi kanon świętych ksiąg tego wyznania. Czytaj dalej „MORMONI – najważniejsze fakty”

Ziemkiewicz Powiedział, odc.7

O wygranym procesie z A. Michnikiem:

Dzięki temu procesowi miałem okazję pierwszy raz w życiu spotkać tak face to face Adama Michnika no i stwierdzić, że to jest człowiek, który może kiedyś rzeczywiście coś tam… stykało… natomiast w tej chwili cień.” (Red. Rafał Ziemkiewicz)

(źródło: Telewizja Republika, Chłodnym Okiem cz.1, 25.12.2013)