MORMONI – najważniejsze fakty

(Święci w Dniach Ostatnich)

Mormonizm to politeistyczna organizacja religijna rodem ze Stanów Zjednoczonych. U jej początku stoi Józef Smith, który twierdził, że ukazał mu się Bóg, a potem anioł. Ten drugi miał mu przekazać tekst objawienia składającego się na wydaną drukiem w 1830 Księgę Mormona. Ona to wraz z zapiskami samego Smitha oraz Biblią stanowi kanon świętych ksiąg tego wyznania. Continue reading „MORMONI – najważniejsze fakty”

Reklamy