Co to jest sekta?

Pojęcie „sekta” możemy definiować z różnych punktów widzenia. Inna będzie ona w rozumieniu prawa świeckiego, inna w ujęciu naukowym (psychologia, religiologia, socjologia, teologia, itp.), inna w rozumieniu poszczególnych religii, a jeszcze inne pojęcie „sekty” obowiązuje w ujęciu Kościołów chrześcijańskich.

Kościół Katolicki przez długi czas nie formułował własnej definicji „sekty”. Jest to zgodne z tradycją Kościoła, która nakazuje dogłębne i wnikliwe zbadanie problemu, przed zajęciem ostatecznego stanowiska. Wypływa to z autorytetu i misji Kościoła. Continue reading „Co to jest sekta?”

Reklamy

NNR

Pojęcie Nowe Ruchy Religije (NNR) jest od przynajmniej kilkunastu lat stosowane wśród badaczy sekt. Jest ono wypracowaną przez znawców tematu formą kompromisu pomiędzy pojęciem sekta, zawierającym w kulturze europejskiej wiele konotacji negatywnych, a ruch religijny, czy nawet religia. Stosowanie określenia NRR ułatwia omawianie poszczególnych sekt z ich często kuriozalnymi doktrynami, i jednoczesne zachowanie szacunku dla jej członków, będących przecież ofiarami.

W związku z powyższym na niniejszej stronie pojawia się w MENU zakładka o nazwie NRR, w której systematycznie będę omawiał kolejne Nowe Ruchy Religijne.

Katechizm Kościoła Katolickiego o sektach

W skrócie:

KKK 2112 – Bóg jest jedynym Bogiem. Nie można oddawać czci bożkom.

KKK 2113 – Bałwochwalstwo dotyczy fałszywych kultów pogańskich i ubóstwianie demonów, stworzeń, przedmiotów materialnych..

KKK 2114 – Bałwochwalstwo jest wypaczeniem zmysłu religijnego. Continue reading „Katechizm Kościoła Katolickiego o sektach”

DLACZEGO „TOKSYCZNE DUCHOWOŚCI”?

Życie uczy nas, że bardzo często jakaś rzeczy nie jest tylko „biała” albo wyłącznie „czarna”. Odcieni „szarości” jest mnóstwo. Doświadczenie to przekłada się w pełni na świat duchowy. Oczywiście duchy są albo dobre, albo złe. Ale duchowość… ooo to już zupełnie inna sprawa. Duchowość to sprawa zdecydowanie interdyscyplinarna. Przenikająca wiele dziedzin życia, nauki, doświadczenia. Na duchowość ma wpływ paradoksalnie nie tylko wyznawana religia. Równie wielką rolę odgrywa w naszej duchowości psychologia, nasz charakter, otoczenie, autorytety, o ewentualnym wpływie mocy pozaziemskich nie wspominając. Continue reading „DLACZEGO „TOKSYCZNE DUCHOWOŚCI”?”